Pyszne i proste ciasteczka cynamonowe

Ciasteczka cynamonowe

Te ciastka wypro­wa­dziły mnie z rów­no­wagi. Mia­łam gor­szy dzień i nie mogłam wychwy­cić ide­al­nego momentu na wał­ko­wa­nie cia­sta – za długo w lodówce – kru­szy się, za cie­płe – przy­kleja się do wałka. Powie­dzia­łam nigdy wię­cej, a następ­nego dnia zagnio­tłam kolejną por­cję. A dla­czego? Przede wszyst­kim dla­tego, że dru­giego dnia już ich nie było. A nie było ich, bo cia­steczka są deli­katne, roz­pły­wają się w ustach i sma­kują cudow­nie, połą­cze­nie sło­dy­czy z odro­biną soli, maślany smak i aro­mat, cyna­mon… Bajka…


PS. Micha­niu obie­cał, że będzie mi wał­ko­wał i wyci­nał te ciastka (on też osza­lał na punk­cie ich smaku), byle­bym się tylko zajęła zro­bie­niem cia­sta i upie­cze­niem. Poży­jemy zobaczymy. 😉

 

Prze­pis na Cia­steczka cynamonowe

Skład­niki:

  • 230 g mąki
  • 180 g zim­nego masła
  • 90 g cukru pudru
  • 40 g mąki ziemniaczanej
  • łyżeczka cyna­monu
  • pła­ska łyżeczka kakao
  • szczypta soli 

Spo­sób przygotowania:

1. Wszyst­kie skład­niki zagnia­tamy razem aż utwo­rzą jed­no­litą zwartą masę. Następ­nie wkła­damy cia­sto na 15 minut do lodówki. Roz­wał­ko­wu­jemy na pod­sy­pa­nym mąka bla­cie, wyci­namy cia­steczka, ukła­damy na bla­sze wyło­żo­nej papie­rem do pie­cze­nia. Wkła­damy do pie­kar­nika nagrza­nego do 180 stopni na 15 – 17 minut.

Smacz­nego!

 

 Komentarze(4)
Zostaw komentarz

Imię (wymagane)

Strona www