Soczysty kurczak w dietetycznej postaci

Kurczak w jogurcie

Roz­ba­wiła mnie bar­dzo reklama w tele­wi­zji. Rekla­mo­wano kur­czaka w jogur­cie. Oczy­wi­ście trzeba kupić paczkę z che­mią i pla­sti­kiem, dodać kur­czaka i jogurt… Para­noja. A prze­cież zamiast paczki wystar­czy garść ziół i kur­czak gotowy. A wycho­dzi zadzi­wia­jąco dobry – aro­ma­tyczny i soczy­sty. Po pro­stu pyszny. Sma­kuje świet­nie szcze­gól­nie w towa­rzy­stwie ugo­to­wa­nych na parze warzyw (np. zie­lo­nych szparagów).

 

Prze­pis na kur­czaka w jogurcie

Skład­niki:

  • pierś z kurczaka
  • jogurt natu­ralny
  • sól
  • zioła i przy­prawy (takie, jakie lubimy, np. czo­snek, bazy­lia, ore­gano, zioła pro­wan­sal­skie, curry, papryka itp.)

Spo­sób przygotowania:

1. Kro­imy kur­czaka na takie kawałki, jakie lubimy. Przy­go­to­wu­jemy mary­natę jogur­tową: do jogurtu wsy­pu­jemy odro­binę soli i wybrane zioła lub przy­prawy (mój typ to czo­snek + zioła prowansalskie).

2. Wrzu­camy kur­czaka do jogurtu. Możemy to zro­bić tuż przed obróbką cieplną. Rów­nie dobrze możemy zro­bić to dzień wcze­śniej i wło­żyć całość na noc do lodówki – wów­czas kur­czak będzie bar­dziej aromatyczny.

3. Kur­czaka wyj­mu­jemy z mary­naty i gril­lu­jemy (po kilka minut na każ­dej stro­nie) lub pie­czemy (180 stopni przez ok. 20 – 30 minut).


Smacz­nego!

 Komentarze(2)
Zostaw komentarz

Imię (wymagane)

Strona www