Gdzie polędwica tam i kurki

Polędwiczki z kurkami

Robiąc prze­gląd zamra­żarki zna­la­złem ukry­wa­jącą się polę­dwicę. Ukry­wała się już od dłuż­szego czasu. Jed­nak i na nią przy­szła pora.W tym miej­scu poja­wiła się także kon­ster­na­cja. Bo polę­dwica jest a co do niej? Oka­zało się, że jakaś dobra duszyczka pod­rzu­ciła do lodówki kurki. Całe opa­ko­wa­nie kurek. Dużo kurek. Stado kurek. Leśne tłumy kurek. Duże… Dość! Pod­ją­łem wyzwa­nie i posta­no­wi­łem połą­czyć polę­dwice z kur­kami. A efekt… A o efek­cie poczytajcie. 

 

Prze­pis na polę­dwiczki z kurkami

Skład­niki:

  • jedna polę­dwica wieprzowa
  • 250 g kurek
  • 1 cebula
  • słodka śmie­tana 30% – 200 ml
  • łyżka masła
  • odro­bina oleju
  • sól, pieprz, ziele angiel­skie, liść laurowy

Spo­sób przygotowania:

1. Polę­dwiczkę kro­imy na grube pla­stry, deli­kat­nie roz­bi­jamy je dło­nią, solimy (nie stward­nieje), opró­szamy pieprzem

2. Olej z masłem roz­grze­wamy na patelni lub  w ron­delku i kiedy się roz­grzeje pod­pie­kamy na tłusz­czu nasze polę­dwiczki z obu stron aż będą rumiane

3. Kiedy już będą rumiane, wyj­mu­jemy je i kła­dziemy na talerzu.

4. W kostkę kro­imy cebulę i szklimy ją w garnku, w któ­rym wcze­śniej pod­pie­ka­li­śmy mięso. Na tym samym tłuszczu.

5. Kiedy cebula się ład­nie zeszkli, doda­jemy umyte, wysu­szone i pokro­jone kurki. Wrzu­camy ziele angiel­skie i liść lau­rowy. Całość przy­kry­wamy i dusimy na wol­nym ogniu przez 10 minut.

6. Po 10 minu­tach na kurki z cebulą wrzu­camy pod­sma­żone kawałki polę­dwicy i dusimy jesz­cze 5 – 10 minut

7. Wszystko zale­wamy słodką śmie­taną i gotu­jemy aż nasz sos się zre­du­kuje. Można całość dusić pod przy­kry­ciem na wol­nym ogniu co jakiś czas mie­sza­jąc. Można także zro­bić to bez przy­kry­cia, mocno mie­sza­jąc aby całość się nie przy­pa­liła. Ja wolę dusić wolno pod przy­kry­ciem do momentu, kiedy mięso i kurki będą miękkie.

8. Poda­jemy i zja­damy ze sma­kiem.

Smacz­nego!

PORADY DO PRZEPISU (klik­nij na +):
1. Poso­lona polę­dwica nie będzie twarda.

2. Kiedy pod­czas dusze­nia kurek z cebulą, kurki nie pusz­czą soku, można dolać dwie, trzy duże łyżki wody. Aby całość się dusiła, a nie smażyła.

3. Zamiast kurek można użyć pieczarek.

4. Można zamiast polę­dwicy wie­przo­wej użyć polę­dwicy woło­wej, ale wtedy trud­niej uzy­skać zado­wa­la­jący efekt. Polę­dwica wie­przowa „wię­cej wyba­cza” kucharzowi.

5. Jeśli masz pyta­nie odno­śnie dania – pytaj śmiało w komen­ta­rzach. Jeśli będę znał odpo­wiedź, odpowiem.Zostaw komentarz

Imię (wymagane)

Strona www